Xushi Koh Clan

gaoyangshijia for the elevation of the generations.

Zuguo zhu Homeland situated at:

Guangdong sheng Province of Guangdong [Canton].

Chaozhou fu Chaozhou [Teochew] County.

Chaoan xian Chao'an [Teo'ang] District.

Shangfu du Shangfu City.

Hongan zhai Hongan Village.

(Henglong) liwai (long ridge) outside the walls.

hongjiagongci xiang Hongjiagongci Lane.

shisinei Inside: a four line poem.

shisiwai Outside: a four line poem.

shouke junzi de Follow the ways of a gentleman

singwei wanren ze And set the principles to be followed by all.

yuanliang jia dadao You will be praised for following the Tao;

jingmou yi jueshi Pass down wisdom and good management.

fengqi zhi shiyong Be prosperous for many generations.

qing ruo weiri chong Be thankful for blessings daily received.

tongye meiqizhao Build up the family business and property

zuoyin yiyihong And may the prosperity inherited by your descendants be further prospered

Junbiao gong Koh Koong Pio

Zihou gong Koh Tze Hou: His tomb is within the pagoda.

Deshao gong Koh Teck Siu: As above.

Dingjun gong Koh Teng Choong: His tomb is within the pagoda.

Weizu gong Koh Wee Tsok: His tomb is at the top of the hill.

Wanfa gong Koh Buang Hwek: His tomb is in front of the hill.

Renguan gong Koh Nang Kwa: His tomb is at the end of the lane.

Ze'an gong Koh Tzek Wa (also called Peng Chiang) His tomb is on the back lane (Bidadari cemetary, Singapore).